Vũ khí Hạm đội Hắc Hải

vinhtq

Quản lý chung
Помощник
Hạm đội Biển Đen thuộc thành phần Hải quân Nga đảm trách giữ gìn an ninh của đất nước ở vùng biên giới phía nam


Đòn giáng nghiêm trọng vào Hạm đội Biển Đen của Liên Xô là sự sụp đổ của Liên bang Xô-viết và tình trạng không ổn định thiếu chắc chắn về chính trị và kinh tế nói chung của đất nước trong giai đoạn tiếp theo.

Năm 1997, Nga và Ukraina ký kết thỏa thuận song phương, trong đó quy định rõ ràng những điều kiện thuê căn cứ dành cho Hạm đội Biển Đen trên lãnh thổ Ukraina, bao gồm cả số tiền thuê hàng năm là 97,75 triệu USD, thanh toán bằng cách khấu trừ từng phần khoản nợ quốc gia của Ukraina, cũng như thời gian bố trí Hạm đội Biển Đen của Nga trên lãnh thổ Ukraina cho đến ngày 28 tháng Năm 2017.

Từ 18 tháng Ba 2014, theo kết quả của việc ký kết Hiệp ước giữa LB Nga và Cộng hòa Crưm tiếp nhận Cộng hòa Crưm vào LB Nga và việc hình thành chủ thể mới là Cộng hòa Crưm trong thành phần LB Nga, văn bản Thỏa thuận Nga-Ukraina mất hiệu lực pháp lý do thực tế chấm dứt hợp đồng thuê căn cứ của Hạm đội Biển Đen trên lãnh thổ Ukraina trước đây.

Nguồn: SputnhikNews
 
Top