Bài học Говори по-русски - Тема 4

Trần Khánh Dương

Thành viên thân thiết
Thành viên BQT
Наш Друг
Сегодня подкаст 4: "Подхватить простуду". Петр и Татьяна встретились утром в офисе. Татьяна сильно простудилась
 

Attachments

Top