Đã trả lời giúp em một số câu cách 2 với ạ, giải thích hộ em với

lê hữu tú

Thành viên thường
7.Очки нашего нового препадаватела
(наш новый преподаватель)
8.Зонтнашего детский врачя
(наш детский врач)
11. Жители латискего америки
(Латинская Америка)
15. Посудаеё тёти
(её тётя
19. Учебникрусскего языка
(русский язык)
 

masha90

Quản lý cấp 1
Модератор
Наш Друг
7.Очки нашего нового препадаватела
(наш новый преподаватель)
8.Зонтнашего детский врачя
(наш детский врач)
11. Жители латискего америки
(Латинская Америка)
15. Посудаеё тёти
(её тётя
19. Учебникрусскего языка
(русский язык)

7. Đáp án là нового препoдавателя vì dấu mềm giống đực sang cách 2 sẽ biến thành я.
8. Đáp án là Зонт нашего детскoго врачa vì phụ âm sang cách 2 sẽ thêm a.
11. Đáp án là Латинскoй Америки (ая thành oй, a thành ы hoặc и, trong trường hợp này phải là и [sau г,к,х,ч,ш,ж,щ – “gốc cây khế trên sóng gió щ”].
19. Đáp án là Учебникрусскoго языка.
 

Đỗ Hoàng

Thành viên thường
7. Đáp án là нового препoдавателя vì dấu mềm giống đực sang cách 2 sẽ biến thành я.
8. Đáp án là Зонт нашего детскoго врачa vì phụ âm sang cách 2 sẽ thêm a.
11. Đáp án là Латинскoй Америки (ая thành oй, a thành ы hoặc и, trong trường hợp này phải là и [sau г,к,х,ч,ш,ж,щ – “gốc cây khế trên sóng gió щ”].
19. Đáp án là Учебникрусскoго языка.
11. Жители латинской америки
(Латинская Америка)
Em cũng làm câu này giống vậy mà đáp án bảo sai...
 
Top