Hỏi Giúp em mấy câu viết lại câu với ạ

Kim Hoa

Thành viên thường
Giúp em viết lại câu này với ạ
1. Певица Алла Пугачёва была широко известна в России.
2.Контрольная работа оказалась нетрудной.
3.Мой сын был отличником а школе.
4.Она никого не любит
Và viết câu này thành câu phức , nếu dc có thể cho em cách làm bài này dc k a.
Во время войны они работали добровольцами на фронте.
 
Top