Gioi từ “под”

Mưa

Thành viên thường
Giup mình bài này với ạ! :):):)
Đặt câu hỏi cho phần được in nghiêng?
1. .........?
- Вадим поставил чемодан под кровать.
2......?
- Ребята отдыхают под деревом.
3...........?
- Таня положила писмо под книгу.
4..........?
- Мяч лежит под шкафом.
 

vinhtq

Quản lý chung
Помощник
Giup mình bài này với ạ! :):):)
Đặt câu hỏi cho phần được in nghiêng?
1. .........?
- Вадим поставил чемодан под кровать.
2......?
- Ребята отдыхают под деревом.
3...........?
- Таня положила писмо под книгу.
4..........?
- Мяч лежит под шкафом.
Đây đơn thuần là dạng câu hỏi где hay куда ứng với động từ, không liên quan giới từ bạn nhé.

1.куда
2.где
3.куда
4.где?

Bạn xem thêm nhé
http://www.tiengnga.net/лежать-ложиться-класть/
 
Top