Tài liệu Ebook Tiếng Nga cho mọi người: Phần 1 - V. G. Koxtomarova

vinhtq

Quản lý chung
Помощник
vinhtq đã đóng góp một tài nguyên vào thư viện:

Ebook Tiếng Nga cho mọi người: Phần 1 - V. G. Koxtomarova - Ebook Tiếng Nga cho mọi người: Phần 1 - V. G. Koxtomarova

Ebook Tiếng Nga cho mọi người nhằm mục đích dạy cho người học nói về các chủ đề sinh hoạt và văn hóa, đọc được các bài khó ở mức độ khó, trung bình, có từ điển và tạo ra khả năng tự hoàn thiện ngôn ngữ. Sách gồm 2 phần. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 ebook sau đây 16 bài học đầu tiên.

Nhấn vào đây để xem và tải tài nguyên...
 
Top