vietngatrading

Thành viên thường
Dịch vụ thư mời đi Nga, giấy mời đi Nga uy tín giá tốt

1. Giấy mời du lịch 1 tháng, trong vòng 2,3 ngày có giấy mời : Giá 95$

2. Giấy mời thương mại 3 tháng (1 lần, 2 lần) trong vòng 3 tuần có giấy mời. Giá 261$ (Giá này có thể thay đổi theo tỷ giá rup)

3. Giấy mời 1 năm nhiều lần (Thời gian ở tại Nga không quá 90 ngày trong nửa năm, tổng một năm không quá 180 ngày) trong vòng 3 tuần có giấy mời. Giá 400$ (Giá này có thể thay đổi theo tỷ giá rup)

4. Giấy mời quyền lao động 3 năm 1 tháng có giấy mời 938$

Liên hệ : Mr Tuấn : 0936391112 hoặc 0936079656
 
Top