Đã trả lời Dịch Việt Nga

magnolia flower

Thành viên thường
Mọi người sửa giúp em bài dịch này với ạ. Lần đầu e dịch nên có nhiều lỗi mong anh chị giúp. Em cảm ơn ạ !
Việt Nam đang đón chờ các bạn đến khám phá vẻ đẹp thiên nhiên độc đáo của mình. Hãy đến Việt nam và bạn sẽ nhận được nụ cười cởi mở và thân thiện, sẽ được thấy 1 sự kết hợp hài hòa giữa văn hóa truyền thống và hiện đại. Việt Nam có vẻ đẹp phong phú và độc đáo của 1 đất nước đa dân tộc với nền văn hóa đa dạng, với những bãi tắm đẹo nhất hành tinh, với các món ăn dân tộc tinh tế- những thứ sẽ quuến rũ bạn từ đầu cho đến cuối cuộc hành trình.
Việt Nam sẽ khắc sâu trong tâm trí bạn như 1 mảnh đất giàu truyền thuyết, 1 mảnh đất thanh bình vươn lên từ chiến tranh, 1 đất nước thân thiện và an toàn. Đến với Việt Nam bạn sẽ không thể quên những khoảnh khắc tuyệt vời mà người dân nơi đây dành cho bạn.
Русский языкязык
Вьеьнам подстерегает людей раскрывать особенную красивую природу. Уезжайте Вьетнам и вы будете получать открытую и дружественную улыбку, будете видеть соразмерного комбинации между традиционным и современным культуром. Вьетнам - щедрая и особенная кросота многонационального страна с разным культуром, с самым красивым планете пляжем, с традиционным и острым блюдом которые чаровают вас от начала до конца поездки.
Вьетнам будет воспитать в вашем уме как земля, богатая знания, мирная земля растёт войны, дружественный и охранный стран. Приходя Вьетнам вы не можете забывать чудный мгновение который люди здесь уделяют вас.
 

Dmitri Tran

Quản lý cấp 2
Thành viên BQT
Супер-Модератор
Mọi người sửa giúp em bài dịch này với ạ. Lần đầu e dịch nên có nhiều lỗi mong anh chị giúp. Em cảm ơn ạ !
.
Bạn dùng từ khá tùy tiện, ví dụ như:
подстерегает людей =: làm bẫy người ta

Уезжайте - đi khỏi
nên tôi viết lại hoàn toàn theo ý bạn trong bản tiếng Việt:
Việt Nam đang đón chờ các bạn đến khám phá vẻ đẹp thiên nhiên độc đáo của mình. Hãy đến Việt nam và bạn sẽ nhận được nụ cười cởi mở và thân thiện, sẽ được thấy 1 sự kết hợp hài hòa giữa văn hóa truyền thống và hiện đại. Việt Nam có vẻ đẹp phong phú và độc đáo của 1 đất nước đa dân tộc với nền văn hóa đa dạng, với những bãi tắm đẹo nhất hành tinh, với các món ăn dân tộc tinh tế- những thứ sẽ quuến rũ bạn từ đầu cho đến cuối cuộc hành trình.
Việt Nam sẽ khắc sâu trong tâm trí bạn như 1 mảnh đất giàu truyền thuyết, 1 mảnh đất thanh bình vươn lên từ chiến tranh, 1 đất nước thân thiện và an toàn. Đến với Việt Nam bạn sẽ không thể quên những khoảnh khắc tuyệt vời mà người dân nơi đây dành cho bạn.
Вьетнам ждет вас, чтобы раскрывать его уникальную природную красоту. Приезжайте во Вьетнам и вы получите открытые и дружелюбные,улыбки, увидите гармоничное сочетание традиционной культуры с современной. Вьетнам имеет многогранную и уникальную красоту многонациональной страны с различными культурами. Здесь красивейшие пляжи планеты и национальная кухня с тонким вкусом, Вот, с ними вы не останетесь равнодушными с самого начала до конца своего путешествия.
Вьетнам будет запечатлен в вашей памяти как земля богата легендами, мирная земля поднята из руин войны, страна дружественная и безопасным. Приезжайте во Вьетнам, вы никогда не забудете прекрасные моменты, которые здешние люди вам уделили.
 

magnolia flower

Thành viên thường
Bạn dùng từ khá tùy tiện, ví dụ như:
подстерегает людей =: làm bẫy người ta

Уезжайте - đi khỏi
nên tôi viết lại hoàn toàn theo ý bạn trong bản tiếng Việt:
Việt Nam đang đón chờ các bạn đến khám phá vẻ đẹp thiên nhiên độc đáo của mình. Hãy đến Việt nam và bạn sẽ nhận được nụ cười cởi mở và thân thiện, sẽ được thấy 1 sự kết hợp hài hòa giữa văn hóa truyền thống và hiện đại. Việt Nam có vẻ đẹp phong phú và độc đáo của 1 đất nước đa dân tộc với nền văn hóa đa dạng, với những bãi tắm đẹo nhất hành tinh, với các món ăn dân tộc tinh tế- những thứ sẽ quuến rũ bạn từ đầu cho đến cuối cuộc hành trình.
Việt Nam sẽ khắc sâu trong tâm trí bạn như 1 mảnh đất giàu truyền thuyết, 1 mảnh đất thanh bình vươn lên từ chiến tranh, 1 đất nước thân thiện và an toàn. Đến với Việt Nam bạn sẽ không thể quên những khoảnh khắc tuyệt vời mà người dân nơi đây dành cho bạn.
Вьетнам ждет вас, чтобы раскрывать его уникальную природную красоту. Приезжайте во Вьетнам и вы получите открытые и дружелюбные,улыбки, увидите гармоничное сочетание традиционной культуры с современной. Вьетнам имеет многогранную и уникальную красоту многонациональной страны с различными культурами. Здесь красивейшие пляжи планеты и национальная кухня с тонким вкусом, Вот, с ними вы не останетесь равнодушными с самого начала до конца своего путешествия.
Вьетнам будет запечатлен в вашей памяти как земля богата легендами, мирная земля поднята из руин войны, страна дружественная и безопасным. Приезжайте во Вьетнам, вы никогда не забудете прекрасные моменты, которые здешние люди вам уделили.
em cảm ơn ạ !
 
Top