Đã trả lời dịch việt nga

Gà bông

Thành viên thường
Các a/c dịch hộ e câu này với ah, khó quá đi thôi: Tục thờ cúng các vua Hùng không chỉ là hoạt động tâm linh cầu mong Quốc tổ phù hộ cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, đất nước yên vui, thịnh vượng, mà còn là hoạt động văn hóa nhằm củng cố tình đoàn kết, thương yêu, đùm bọc lẫn nhau của cộng đồng người Việt Nam, những ng cùng chung một cội nguồn.
Tks all
 

masha90

Quản lý cấp 1
Модератор
Наш Друг
Các a/c dịch hộ e câu này với ah, khó quá đi thôi: Tục thờ cúng các vua Hùng không chỉ là hoạt động tâm linh cầu mong Quốc tổ phù hộ cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, đất nước yên vui, thịnh vượng, mà còn là hoạt động văn hóa nhằm củng cố tình đoàn kết, thương yêu, đùm bọc lẫn nhau của cộng đồng người Việt Nam, những ng cùng chung một cội nguồn.
Tks all

Tục thờ cúng tổ tiên = культ предков.


Tục thờ cúng các vua Hùng không chỉ là hoạt động tâm linh cầu mong Quốc tổ phù hộ cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, đất nước yên vui, thịnh vượng, mà còn là hoạt động văn hóa nhằm củng cố tình đoàn kết, thương yêu, đùm bọc lẫn nhau của cộng đồng người Việt Nam, những ng cùng chung một cội nguồn =

Культ королей Хунгов представляет собой cовокупность не только духовных церемоний, просящих основателя государства всячески способствовать благодатному климату и мирному процветающему развитию страны, но и мероприятий, направленных на упрочение традиции солидарности и взаимопомощи среди cодружества вьетнамцев – людей из одного корня.
 
Top