Dịch truyện ngắn "Равное наследство"

Tran Lien

Thành viên thường
Dịch truyện ngắn Nga - Việt.
Em mới dịch một truyện ngắn Nga - Việt, nhưng có nhiều chỗ không được hài lòng mà không biết sữa làm sao. Mong các bác góp ý
Равное наследство
У одного купца было два сына. Старший был любимец отца, и отец всё своё наследство хотел отдать ему. Мать жалела младшего сына и просила мужа поделить наследство поровну. Купец её не послушал. Один раз мать сидела у окна и плакала. К окну подошёл странник и спросил, о чём она плачет.
- Как мне не плакать! Оба сына мне равны, а отец хочет одному сыну всё отдать, а другому – ничего. У меня нет денег, и я не знаю, как помочь горю.
- Твоему горю легко помочь. Объяви сыновьям, что старшему достанется всё богатство, а меньшому – ничего.
Младший сын ушёл в чужие страны и выучился разным наукам, а старший жил приотце и ничему не учился, потому что знал, что он богат. Когда отец умер, старший ничего не умел делать и скоро прожил всё своё богатство, а младший выучился добывать хлеб мастерством да наукой. Сам он хорошо жил да и другим помогал.
(150 слов)
По Л. Толстому
Một tài sản khác
Một thương buôn nọ có hai người con trai. Cậu con lớn là người con ông bố rất yêu thương và ông muốn để lại cho cậu ta tất cả tài sản cùa mình. Bà mẹ cảm thấy thương xót cậu con út và đã đề nghị chồng chia đều tài sản. Tuy nhiên, ông ta đã phớt lờ đi. Một lần bà mẹ ngồi cạnh cửa sổ và khóc. Lúc đó, có một vị khách hành hương tiến đến gần cửa sổ và hỏi lí do mà bà khóc.
-Làm sao mà tôi không khóc cho được! Đối với tôi, cả hai đứa con trai đều như nhau, nhưng cha chúng lại chỉ muốn giao hết tài sản cho một đứa, đứa kia thì không cho bất cứ thứ gì. Tôi thì không có tiền cũng như không biết làm sao để giải quyết sự khổ tâm này.
- Sự phiền muộn của bà có thể dễ dàng giải quyết thôi. Hãy cứ báo cho hai cậu con trai của bà rằng, cậu con lớn sẽ được cho tất cả tài sản còn cậu con út sẽ không được bất cứ gì.
Sau đó, cậu con út đã rời đi đến một đất nước xa lạ và học được nhiều kiến thức, còn cậu con lớn sống bên cạnh ông bố và chẳng chịu học bất cứ nghề gì vì cậu ta tin rằng mình giàu có. Khi ông bố qua đời, cậu con lớn không biết làm bất cứ gì và chẳng bao lâu đã tiêu phí hết tài sản của mình, còn cậu cọn út đã học được một cái nghề để kiếm sống. Chính bản thân cậu đã sống thật tốt đẹp và giúp đỡ những người khác.
Theo Lev Tolstoy.
 

quyenmaster

Thành viên thường
Nội dung của bạn dịch tương đối sát bản gốc, mình có góp ý một chút:
Tài sản vô giá (mình dịch hơi xa bản gốc, nhưng theo nội dung truyện)
Một nhà buôn nọ có hai người con trai. Ông ta rất yêu thương người con cả và muốn để lại cho cậu ta tất cả tài sản cùa mình. Bà mẹ thấy thương xót cậu con út nên đã bảo chồng chia đều tài sản cho các con. Tuy nhiên, ông ta đã không đếm xỉa đến. Một lần bà mẹ ngồi cạnh cửa sổ và khóc. Đúng Lúc đó, có một người khách lạ đi ngang qua và hỏi vì sao bà khóc.
-Làm sao mà tôi không khóc được! Tôi coi cả hai đứa con mình đều như nhau, nhưng cha chúng lại muốn giao hết tài sản cho thằng cả, thằng út thì chẳng được gì. Tôi không có tiền cũng chẳng biết làm sao để giải quyết nỗi khổ tâm này - bà mẹ nói.
- Phiền muộn của bà có thể dễ dàng giải quyết thôi. Hãy cứ nói với hai cậu con của bà rằng, cậu lớn sẽ được cho tất cả tài sản còn cậu con út sẽ không được bất cứ gì.
Sau đó, cậu con út đã đi đến một đất nước xa lạ và học được rất nhiều môn khoa học, còn cậu cả sống cùng ông bố và chẳng học được bất cứ thứ gì vì cậu ta biết mình giàu có. Khi ông bố qua đời, cậu con lớn không biết làm bất cứ việc gì và chẳng bao lâu đã tiêu hết tài sản ông bố đẻ lại, còn cậu cọn út đã học được rất nhiều, từ nghệ thuật làm bánh đến các môn khoa học. Anh sống rất thoải mái và thậm chí còn có thể giúp đỡ những người khác.
 

Tran Lien

Thành viên thường
Nội dung của bạn dịch tương đối sát bản gốc, mình có góp ý một chút:
Tài sản vô giá (mình dịch hơi xa bản gốc, nhưng theo nội dung truyện)
Một nhà buôn nọ có hai người con trai. Ông ta rất yêu thương người con cả và muốn để lại cho cậu ta tất cả tài sản cùa mình. Bà mẹ thấy thương xót cậu con út nên đã bảo chồng chia đều tài sản cho các con. Tuy nhiên, ông ta đã không đếm xỉa đến. Một lần bà mẹ ngồi cạnh cửa sổ và khóc. Đúng Lúc đó, có một người khách lạ đi ngang qua và hỏi vì sao bà khóc.
-Làm sao mà tôi không khóc được! Tôi coi cả hai đứa con mình đều như nhau, nhưng cha chúng lại muốn giao hết tài sản cho thằng cả, thằng út thì chẳng được gì. Tôi không có tiền cũng chẳng biết làm sao để giải quyết nỗi khổ tâm này - bà mẹ nói.
- Phiền muộn của bà có thể dễ dàng giải quyết thôi. Hãy cứ nói với hai cậu con của bà rằng, cậu lớn sẽ được cho tất cả tài sản còn cậu con út sẽ không được bất cứ gì.
Sau đó, cậu con út đã đi đến một đất nước xa lạ và học được rất nhiều môn khoa học, còn cậu cả sống cùng ông bố và chẳng học được bất cứ thứ gì vì cậu ta biết mình giàu có. Khi ông bố qua đời, cậu con lớn không biết làm bất cứ việc gì và chẳng bao lâu đã tiêu hết tài sản ông bố đẻ lại, còn cậu cọn út đã học được rất nhiều, từ nghệ thuật làm bánh đến các môn khoa học. Anh sống rất thoải mái và thậm chí còn có thể giúp đỡ những người khác.
Cảm ơn nhiều nhé!
 

Hồng Nhung

Quản lý cấp 2
Thành viên BQT
Супер-Модератор
Mình chỉ có ý kiến này: "... ничему не учился, потому что знал, что он богат..." - chẳng học cái gì cả (chẳng chịu học cái gì cả) vì ..., chứ không phải là "không học được".

Còn tiêu đề câu truyện nên nghĩ thêm, vì nội dung câu chuyện nói về sự công bằng. Dù có bao nhiêu tiền, nhưng ngu dốt thì rồi cũng chết đói, còn nếu chịu khó học, học tập và lao động thì cuộc sống sẽ càng tốt đẹp hơn.
Равный - công bằng, bằng, bình đẳng
наследство - thừa kế, gia tài
Mình sẽ chọn cái tên: món thừa tự công bằng.
 
Top