Đã trả lời dịch bài tập dùng phân từ

nguoikhongten

Thành viên thường
anh chi giup em ạ!
переведите на русский язык, используя деепричастные обороты.


1.Cậu bé vừa đi vừa khóc.
Идя, мальчик плакал.

2.Vì bận việc nhà nên đã lâu rồi tôi không về thăm nhà.
Заняв домашняя работа , давно я вернулся домой.

3.Chúng tôi chào nhau,hẹn gặp lại trong thời gian sớm nhất.
.Прощаясь, мы видем снова в короткое времени.

4.Tốt nghiệp phổ thông, cậu thanh niên ấy thi vào trường nghề.
. Окончив школу, этот молодой человек поступил в ПТУ.

5.Xuống tầng dưới, bà cụ gõ cửa căng hộ màu xanh.
. Снизившись внизу этаж, бабушка постучала зелёную квартиру.

6. Vì không biết số điện thoại nên chúng tôi không thể liên lạc được với anh ấy.
.Не зная номер телефон, мы не можем звонить ему.

7.xong bản báo cáo, sinh viên được nghỉ ngơi vài ngày.
Написав доклад, студенты одохнули несколько дней.
dung одохнули hay одыхали mới đúng ạ! Vì sao ạ?

8.Trên đường trở về từ cuộc họp đầy căng thẳng, chúng tôi tiếp tục thảo luận về vấn đề ấy.
Возвращаясь с собрания с напряженностью, мы продолжали обсуждать этот вопрос.

9.Nghe tiếng mẹ,cô bé con chạy vội ra cửa.
Слыша маму,маленькая девочка под бежала к двери.
Dùng услышив hay слыша mới đúng ạ! Vì sao ạ?

10.Nghỉ ngơi sau một thời gian dài làm việc mệt mỏi,tôi thường chọn các bãi biển xa khu dân cư.
Отдыхая после долгого рабочего времени и усталости, я часто выбираю пляжи вдали от жилых районов.

11.Khi học ngoại ngữ, chúng ta thường mắc các lỗi ngữ pháp , ngữ âm.
Уча иностранных языков, мы часто ошибаемся фонологиеских и грамматических ошибок.

12.Vì trễ học, đám trẻ con láo nháo chạy vào lớp.
Опаздывая на урок, дети растерянно бежали в класс.

13.Khi nghe nhạc, tôi thường nhớ lời các bài hát.
Слушая музыку,я часто помнил слова песни.

14.Nghỉ hè xong, chúng tôi quay trở lại giảng đường.
Отдохнув летние каникулы, мы вернулись ayдиторию.
Dùng вернулись hay возвращались mới đúng ạ! Vì sao ạ?

15.Sau khi trở về từ thành phố ấy, Igor đã viết nên 1 công trình để đời về toán học và vật lý.
Вернувшись от этого города, Игор написал работу к жизни по математике и физике.
 

Dmitri Tran

Quản lý cấp 2
Thành viên BQT
Супер-Модератор
anh chi giup em ạ!
переведите на русский язык, используя деепричастные обороты.
Tôi sửa và đánh dấu những chỗ cần lưu ý. Nói chung, nên dùng động từ hoàn thành, vì sự việc xẩy ra 1 lần, đã xong rồi.
1.Cậu bé vừa đi vừa khóc.
Идя, мальчик плакал.

2.Vì bận việc nhà nên đã lâu rồi tôi không về thăm nhà.
Заняв домашняя работа , давно я вернулся домой.
Занявшись домашней работой, давно я не вернулся домой.

3.Chúng tôi chào nhau, hẹn gặp lại trong thời gian sớm nhất.
Прощаясь, мы видем снова в короткое времени.
Прощаясь, мы договорились повторно встретиться в скором времени.

4.Tốt nghiệp phổ thông, cậu thanh niên ấy thi vào trường nghề.
.Окончив школу, этот молодой человек поступил в ПТУ.

5.Xuống tầng dưới, bà cụ gõ cửa căng hộ màu xanh.
. Снизившись внизу этаж, бабушка постучала зелёную квартиру.
Опустившись на этаж ниже, бабушка постучала зелёную квартиру.

6. Vì không biết số điện thoại nên chúng tôi không thể liên lạc được với anh ấy.
.Не зная номер телефон, мы не можем звонить ему.

7.xong bản báo cáo, sinh viên được nghỉ ngơi vài ngày.
Написав доклад, студенты одохнули несколько дней.
dung одохнули hay одыхали mới đúng ạ! Vì sao ạ?

8.Trên đường trở về từ cuộc họp đầy căng thẳng, chúng tôi tiếp tục thảo luận về vấn đề ấy.
Возвращаясь с собрания с напряженностью, мы продолжали обсуждать этот вопрос.
Возвращаясь с напряженного собрания , мы продолжали обсуждать этот вопрос.

9.Nghe tiếng mẹ,cô bé con chạy vội ra cửa.
Слыша маму,маленькая девочка под бежала к двери.
Услышав звука мамы, маленькая девочка подбежала к двери.
Dùng услышив hay слыша mới đúng ạ! Vì sao ạ?

10.Nghỉ ngơi sau một thời gian dài làm việc mệt mỏi,tôi thường chọn các bãi biển xa khu dân cư.
Отдыхая после долгого рабочего времени и усталости, я часто выбираю пляжи вдали от жилых районов.

11.Khi học ngoại ngữ, chúng ta thường mắc các lỗi ngữ pháp , ngữ âm.
Уча иностранных языков, мы часто ошибаемся фонологиеских и грамматических ошибок.
Уча иностранные языки, мы часто ошибаемся с фонологией и грамматикой.

12.Vì trễ học, đám trẻ con láo nháo chạy vào lớp.
Опаздывая на урок, дети растерянно бежали в класс.

13.Khi nghe nhạc, tôi thường nhớ lời các bài hát.
Слушая музыку, я часто помнил слова песни.
Слушая музыку, я часто помню слова песни.

14.Nghỉ hè xong, chúng tôi quay trở lại giảng đường.
Отдохнув летние каникулы, мы вернулись ayдиторию.
Отдохнув летние каникулы, мы вернулись в ayдиторию.
Dùng вернулись hay возвращались mới đúng ạ! Vì sao ạ?

15.Sau khi trở về từ thành phố ấy, Igor đã viết nên 1 công trình để đời về toán học và vật lý.
Вернувшись от этого города, Игор написал работу к жизни по математике и физике.
Вернувшись из этого города, Игор написал жизненно значимую работу по математике и физике.
 
Top