09-05 CUỘC CHIẾN TRANH THẦN THÁNH - Священная Война (Sacred War) - Ансамбль Александрова

vinhtq

Quản lý chung
Помощник

Các bạn thân mến kỷ niệm ngày 22 tháng 6 ngày phát xít Đức tấn công Liên Xô, tôi xin giới thiệu với các bạn bài hát ca ngợi cuộc chiến tranh giữ nước vĩ đại của nhân dân Liên Xô trước đây, đánh tan quân phát xít Đức trên toàn lãnh thổ Liên xô và các nước châu Âu, cắm cờ chiến thắng của Hồng quân trên toà nhà quốc hội Đức tại Berlin ngày 9/5/1945. Dù cho Liên bang Xô viết không còn nữa, nhưng hàng triệu triệu người dân yêu chuộng hoà bình trên thế giới vẫn kỷ niệm ngày chiến thắng vinh quang này.


СВЯЩЕННАЯ ВОЙНА- CUỘC CHIẾN TRANH THẦN THÁNH
Музыка: Александр Александров - Слова: Василий Лебедев-Кумач
Dịch lời Việt: Thanhxuan1974 - Diễn đàn nước Nga

Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой
С фашистской силой тёмною,
С проклятою ордой!
Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна!
Идёт война народная,
Священная война!

Vùng lên, đất nước xiết bao vĩ đại
Đứng lên trong trận chiến này
Diệt quân phát-xít dã man hung tàn
Một lũ đáng khinh, dơ hèn.
Hãy cho một cơn căm tức hào hùng
Như sóng đang dâng trào lên
Đây cuộc toàn dân khắp nơi xuống đường
Cuộc chiến thiêng liêng, thánh thần.

Дадим отпор душителям
Всех пламенных идей,
Насильникам, грабителям,
Мучителям людей!
Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна!
Идёт война народная,
Священная война!

Cùng nhau ta chiến đấu chống quân thù
Sắt son, chí ta sáng ngời
Diệt quân áp bức xéo đau giống nòi
Diệt hết lũ cướp hung tàn.
Hãy cho một cơn căm tức hào hùng
Như sóng đang dâng trào lên
Đây cuộc toàn dân khắp nơi xuống đường
Cuộc chiến thiêng liêng, thánh thần.

Не смеют крылья чёрные
Над Родиной летать,
Поля её просторные
Не смеет враг топтать!
Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна!
Идёт война народная,
Священная война!

Chặn không cho những cánh đen ác tàn
Dám bay trên quê hương này
Đồng quê ta bát ngát xanh thanh bình
Chặng đứng bước chân quân thù
Hãy cho một cơn căm tức hào hùng
Như sóng đang dâng trào lên
Đây cuộc toàn dân khắp nơi xuống đường
Cuộc chiến thiêng liêng, thánh thần.

Гнилой фашистской нечисти
Загоним пулю в лоб,
Отребью человечества
Сколотим крепкий гроб!
Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна!
Идёт война народная,
Священная война!

Này quân phát xít thối tha vô lại
Chúng ta đánh cho tơi bời
Này quân cặn bã sống trong nhân loại
Mày chết sâu trong quan tài
Hãy cho một cơn căm tức hào hùng
Như sóng đang dâng trào lên
Đây cuộc toàn dân khắp nơi xuống đường
Cuộc chiến thiêng liêng, thánh thần.

Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна!
Идёт война народная,
Священная война!

Hãy cho một cơn căm tức hào hùng
Như sóng đang dâng trào lên
Đây cuộc toàn dân khắp nơi xuống đường
Cuộc chiến thiêng liêng, thánh thần.
 

Attachments

  • saintwar.mp3
    2.4 MB · Đọc: 484
Top