Sưu tầm cùng sưu tầm những câu thành ngữ

Nguyễn Phú

Thành viên thường
- всё точно как в аптеке
- сколько людей столько мнений
 
Top