Cùng dịch tin tức

Toantran20161993

Thành viên thường
Bài 1 dịch tiếng Nga- Việt.
В начале апреля 2010 года Вьетнамско - российский совместный банк успешно ввел в эксплуатацию систему видеоконференции, соединяющую два пункта Ханой и Москва. Реализаций данного решения помогает ВРБ расширять рабочее проранство, резко сокращать временные и финансовые затраты на совещания, командировки сотрудников и консультации , оптимизировать имеющие ресурсы, тем самым максимально использовать инвестиционные средства и повышать собственную конкурентоспособность.Услуги видеоконференции оказались особо эффективными в организаций транснациональных совещаний между головным офисом ВРБ и его дочерним банком в Москве.

Bài 2 dịch tiếng Việt-nga
Ngày 14/12/2009 tại Mátxcova(Liên ban Nga) đã diễn ra Lễ khai trương Ngân hàng con của Ngân hàng Liên doanh Việt Nga(VRB). Than gia buổi lễ có Thủ tướng chính phủ nước CHXHCN Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng, Thứ trưởng tài chính LB Nga A.V.Novak, Phó chủ tịch Ngân Hàng Trung ương Nga V.N Melnikov, Chủ tịch điều hành Ngân hàng VTB A.L Kostin và các đại diện doanh nghiệp Nga và Việt Nam.
Việc VRB mở rộng hoạt động sang thị trường Nga nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác thương mại giữa Nga và Việt Nam . Hướng hoạt động chính của Ngân hàng là phục vụ hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp Việt Nam đang có mặt tại Nga, bao gồm các dịch vụ hỗ trợ họat động xuất nhập khẩu, thanh toán quốc tế, phục vụ khách hàng doanh nghiệp. VRB Moscow Bank Ltd có vốn pháp định 210 triệu Rub.
 
Chỉnh sửa cuối:

Mai hoangle

Thành viên thân thiết
Наш Друг
Cần sửa 1 số chỗ tiếng Nga trước khi dịch:
- Реализация (thay cho й)
- имеющиеся (thêm -ся)
- организации (thay cho й)

Vào đầu tháng 4 năm 2010 Ngân hàng Liên doanh Việt Nga đã đưa vào sử dụng thành công hệ thống hội nghị trực tuyến nối 2 điểm cầu Hà Nội và Mátxcơva. Việc thực hiện quyết định này giúp VRB mở rộng không gian làm việc, giảm mạnh các chi phí về thời gian và tài chính cho các cuộc hội họp, công tác của cán bộ công nhân viên và tư vấn, tối ưu hóa các nguồn tài nguyên hiện có, bằng cách đó sử dụng tối đa các nguồn vốn đầu tư và nâng cao khả năng cạnh tranh của mình. Dịch vụ hội nghị trực tuyến tỏ ra đặc biệt hiệu quả khi tổ chức các cuộc họp xuyên quốc gia giữa trụ sở chính của VRB và ngân hàng con (hay còn gọi là chi nhánh) tại Mátxcơva.
 
Chỉnh sửa cuối:

Toantran20161993

Thành viên thường
Cần sửa 1 số chỗ tiếng Nga trước khi dịch:
- Реализация (thay cho й)
- имеющиеся (thêm -ся)
- организации (thay cho й)

Vào đầutháng 4 năm 2010 NgânhàngLiêndoanhViệt Nga đã đưavàosửdụngthànhcônghệthốnghộinghịtrựctuyếnnối 2 điểmcầuHà Nộivà Mátxcơva. Việcthựchiệnquyết địnhnàygiúpVRBmởrộngkhônggianlàmviệc, giảmmạnhcácchiphí vềthờigianvà tàichínhchocáccuộchộihọp, côngtáccủacánbộcôngnhânviênvà tư vấn, tối ưuhóacácnguồntàinguyênhiệncó, bằngcách đó sửdụngtối đacácnguồnvốn đầutư và nângcaokhảnăngcạnhtranhcủamình. Dịchvụhộinghịtrựctuyếntỏra đặcbiệthiệuquảkhitổchứccáccuộchọpxuyênquốcgiagiữatrụsởchínhcủaVRBvà ngânhàngcon (haycòngọilà chinhánh) tạiMátxcơva.
Cảm ơn ạ! Còn bài tiếng việt dịch tiếng Nga giúp đk nữa k ạ ?
 
Top