Chuyên Đề Úc Châu

Cynir

Vania 3N
Модератор
Сотрудник
Chủ đề bổ trợ các bạn kiến thức văn hiến Úc Châu qua thăng trầm lịch sử. Tài liệu miễn phí bằng tiếng Nga và trình bày cho thanh thiếu nhi dễ tiếp thu.

 

Cynir

Vania 3N
Модератор
Сотрудник
ÚC CHÂU
Bổ Trợ Địa Lí Lớp Đệ Lục

 
Top