Anh Anh

Thành viên thân thiết
Наш Друг


Đây là cách hỏi thêm sau khi chào hỏi, đối với những người quen, tìm hiểu vè tình hình cuộc sống của bạn bè, ngữ thí thân mật, thoải mái. Trong tình huống này còn có thể hỏi "Что слышно?" (Có nghe thấy gì mới không?), cách trả lời thông thường có thể là "Ничего нового" (Chẳng có gì mới cả); "Ничего особенного" (Chẳng có gì đặc biệt cả); "Всё по-старому" (Vẫn thế thôi.)
Δ Ví dụ 1
— Здравствуй, Алёша! Что нового?
Chào, Aliôsa! Có gì mới không?
— Добрый день! Всё по-старому. А как у тебя дела?
Xin chào, vẫn thế thôi. Chị thế nào?
— У меня неплохо. Сдал все экзамены.
Tôi vẫn tốt. Tất cả các môn thi đều xong rồi.
Δ Ví dụ 2
— Серёжа, привет! Ну что нового?
Xin chào, Serioja. Có gì mới không?
— Ничего особенного.
Chẳng có gì đặc biệt cả.
 
Top