Tài liệu Читаем тексты по специальности, выпуск 8 Право - Đọc đoạn văn theo chuyên ngành, quyển 8 - Luật

Lê Huỳnh Đức

Quản lý cấp 1
Thành viên BQT
Модератор
Lê Huỳnh Đức đã đóng góp một tài nguyên vào thư viện:

Читаем тексты по специальности, выпуск 8 Право - Đọc đoạn văn theo chuyên ngành, quyển 8 - Luật - Giới thiệu những nội dung quan trọng nhất đối với sinh viên luật, các từ khóa, động từ cần thiết

Một cuốn sách đặc biệt giá trị đối với các bạn học chuyên ngành luật, cuốn sách này giới thiệu cho bạn những nội dung cơ bản nhất để nghiên cứu khối ngành, những khái niệm đầu tiên, thường sẽ tiếp tục được học trong môn Lý luận nhà nước và pháp luật. Mỗi bài khóa đều có cấu trúc cần lưu ý, các động từ, danh từ quan trọng, cần làm quen, và các bài tập củng cố. Đấy là một trong những cuốn có giá trị nhất đối với những ai đang học dự bị, chuẩn bị vào chuyên ngành luật. Lấy kinh nghiệm của chính...

Nhấn vào đây để xem và tải tài nguyên...
 
Top