Đã trả lời Cần giúp đỡ về dạng động từ rút gọn tiếng Nga!

Linh2311

Thành viên thường
Mọi người giúp mình những câu này với :D Làm ơn nói rõ tại sao chọn đáp án vậy mà không chọn đáp án khác giúp mình nha.
22. Марта никак не может забыть об ... телефоне.
а. укравшем б. кравшем в. украденном
32. Эта книга ... на русский язык в 2005 году.
а. переведённая б. была переведена в. будет переведена
33. Мы не можем сейчас выпить кофе: буфет ...
а. был закрыт б. закрытый в. закрыт
34. Сейчас никто не читает стихи этого поэта! Он.... всеми
а. забыт б. забытый в. будет забыт
Большое спасибо!
 

Dmitri Tran

Quản lý cấp 2
Thành viên BQT
Супер-Модератор
Mọi người giúp mình những câu này với :D Làm ơn nói rõ tại sao chọn đáp án vậy mà không chọn đáp án khác giúp mình nha.
Пожалуйста:
22. Марта никак не может забыть об украденном телефоне.
а. укравшем б. кравшем в. украденном
ĐT bị mất trộm, cón a) và b) là lấy trộm (gì đó, của ai đó ...)
32. Эта книга была переведена на русский язык в 2005 году.
а. переведённая б. была переведена в. будет переведена
Dịch năm 2005 nên phải dùng quá khứ.
33. Мы не можем сейчас выпить кофе: буфет закрыт
а. был закрыт б. закрытый в. закрыт
Dùng tính từ ngắn đuôi như vị ngữ chỉ trạng thái
34. Сейчас никто не читает стихи этого поэта! Он забытый всеми
а. забыт б. забытый в. будет забыт
Dùng tính tứ chí tính chất đối tượng thời hiện tại.
 

Linh2311

Thành viên thường
Пожалуйста:
22. Марта никак не может забыть об украденном телефоне.
а. укравшем б. кравшем в. украденном
ĐT bị mất trộm, cón a) và b) là lấy trộm (gì đó, của ai đó ...)
32. Эта книга была переведена на русский язык в 2005 году.
а. переведённая б. была переведена в. будет переведена
Dịch năm 2005 nên phải dùng quá khứ.
33. Мы не можем сейчас выпить кофе: буфет закрыт
а. был закрыт б. закрытый в. закрыт
Dùng tính từ ngắn đuôi như vị ngữ chỉ trạng thái
34. Сейчас никто не читает стихи этого поэта! Он забытый всеми
а. забыт б. забытый в. будет забыт
Dùng tính tứ chí tính chất đối tượng thời hiện tại.
Anh cho e hỏi câu 32. tại sao mình dùng переведённая mang ý nghĩa bị động chỉ quá khứ sao k được mà cần phải dùng thêm trợ động từ быть ạ.
Câu 33,34 em cũng không hiểu lắm ạ. Tại sao lúc nào ta dùng tính động từ rút gọn, lúc nào ta không dùng tính động từ rút gọn ạ.
Phần này e học trước nên k rõ ạ.
 

Dmitri Tran

Quản lý cấp 2
Thành viên BQT
Супер-Модератор
Anh cho e hỏi câu 32. tại sao mình dùng переведённая mang ý nghĩa bị động chỉ quá khứ sao k được mà cần phải dùng thêm trợ động từ быть ạ.
Câu 33,34 em cũng không hiểu lắm ạ. Tại sao lúc nào ta dùng tính động từ rút gọn, lúc nào ta không dùng tính động từ rút gọn ạ.
Phần này e học trước nên k rõ ạ.
Xin lỗi bạn, nếu hỏi tôi giải thích theo kiểu phân tích ngữ pháp của các trường ở VN dạy thì tôi chịu, vì không học ngữ pháp như các bạn bây giờ.
 
Top