Đã trả lời Cách sử dụng các cặp động từ cùng nghĩa

Antonio Bon

Thành viên thường
Chào Ad và mọi người, cho mình hỏi cách sử dụng ̣̣từng động từ trong các cặp động từ cùng nghĩa sau:
1. решать - решить

2, писать - написать

3, встречать - встретить

4, пригласить - приглашать

5, учить - выучить

6, читать - прочитать

7, показать - показывать
 
Chỉnh sửa cuối:

vinhtq

Quản lý chung
Помощник
Top