Bài học Cách nói năm trong tiếng Nga

Hồng Nhung

Quản lý cấp 2
Thành viên BQT
Супер-Модератор
Trong tiếng Nga, để nói năm người Nga dùng cả số đếm số lượng (один. два, три,...)số thứ thứ tự (первый, второй, третий,...)

Ví dụ: năm 1975 - ta hiểu là năm THỨ 1975, do đó: số hàng nghìn, trăm, chục được thể hiện ở dạng số đếm số lượng, còn số hàng đơn vị - số đếm thứ tự. Nên:
năm 1975 = тысяча девятьсот семьдесят пятый год
năm 1993 = тысяча девятьсот девяносто третий год
năm 2001 = две тысячи первый год

Nếu có các số 11-19 ở hàng chục và hàng đơn vị, thì các số này được thể hiện bằng số đếm thứ tự. Ví dụ:
Năm 1919 = тысяча девятьсот девятнадцатый год
Năm 2016 = две тысячи шестнадцатый год

Khi biến đổi các số này ở các cách thì chie biến đổi phần số đếm thứ tự, còn số đếm số lượng giữ nguyên. Ví dụ:

Cách 1тысяча девятьсот девяносто третий год
Cách 2тысяча девятьсот девяносто третьего года
Cách 3тысяча девятьсот девяносто третьему году
Cách 4тысяча девятьсот девяносто третий год
Cách 5тысяча девятьсот девяносто третьим годом
Cách 6тысяча девятьсот девяносто третьем году
[TBODY] [/TBODY]

@Lê Huyền 9788
 

vinhtq

Quản lý chung
Помощник

Khiêm Hạ Thái Sơn

Quản lý thực tập
Thành viên BQT
Сотрудник
Đồng chí nên nói thêm cả cách nói ngày tháng năm các kiểu trong tiếng Nga thì bạn đọc sẽ thấy giá trị hơn đó bạn à...
 
Top