Cách dùng động từ với ý nghĩa sợ như thế nào

Đào Minh Vũ

Thành viên thường
Các động từ như пугать(làm ai đó sợ), испугать(sợ ai), испугаться(ai đó sợ), боятся(sợ ai) dùng như nào vậy ạ.
 
Top