Đã trả lời Cách chuyển tự tên riêng từ tiếng Việt sang tiếng Nga.

Xuan Hanh

Thành viên thường
Đổi giúp em Lê Xuân Hạnh với anhk. Thanks mọi ng ạ
 
Top