Bài học Các nguyên âm, phụ âm cứng, mềm, vô thanh (câm) và hữu thanh (kêu)

vinhtq

Quản lý chung
Помощник
 

динь тоан

Thành viên thường
khi đọc "э а о у " thì bạn ngậm thử một viẻn bi.
còn khi đọc "е я ё ю" thì bạn ngậm một ít bún xem sao
khi đó bạn sẽ thấy cứng mềm rất rõ ràng
xin chuc bạn thanh cong ))
 
Top