Tài liệu Большая книга обо всем на свете

vinhtq

Quản lý chung
Помощник
vinhtq đã đóng góp một tài nguyên vào thư viện:

Большая книга обо всем на свете - Sách đọc hiểu, bách khoa toàn thư tiếng Nga về hiện tượng đời sống

С 2003 года книга «Большая книга обо всем на свете» переиздавалась 4 раза. Дата первого издания «Большая книга обо всем на свете»: март 2003 года, последнее, 4-е издание вышло в апреле 2010 года.
View attachment 1544


Наша книга большая, и она обо всем на свете. Прочитай ее. И многое таинственное, загадочное станет для тебя понятным и очевидным.
View attachment 1545
Наша книга откроет для тебя огромный мир окружающей нас природы, мир техники, мир человеческих взаимоотношений....

Nhấn vào đây để xem và tải tài nguyên...
 
Top