Bài hát Bài hát về người bạn - Владимир Высоцкий. Песня о друге

vinhtq

Quản lý chung
Помощник

ПЕСНЯ О ДРУГЕ -BÀIHÁTVỀNGƯỜIBẠN
Владимир Высоцкий

Если друг оказался вдруг
И не друг, и не враг, а - так,
Если сразу не разберешь,
Плох он или хорош,-
Парня в горы тяни - рискни!
Не бросай одного его,
Пусть он в связке в одной с тобой -
Там поймешь, кто такой.

Если парень в горах - не ах,
Если сразу раскис и - вниз,
Шаг ступил на ледник и - сник,
Оступился - и в крик,-
Значит, рядом с тобой - чужой,
Ты его не брани - гони:
Вверх таких не берут, и тут
Про таких не поют.

Если ж он не скулил, не ныл,
Пусть он хмур был и зол, но - шел,
А когда ты упал со скал,
Он стонал, но - держал,
Если шел за тобой, как в бой,
На вершине стоял хмельной,-
Значит, как на себя самого,
Положись на него.


ПЕСНЯ О ДРУГЕ - BÀI HÁT VỀ NGƯỜI BẠN “ВЛАДИМИР ВЫСОЦКИЙ
Nhạc và lời: Vysotski - Dịch lời Việt: Thanhxuan

1. Chợt có lúc thấy bạn mình đổi khác
Không yêu thương, không thù hận, lạ sao
Ngay lúc đó, nếu không thể nhận xét
Anh ta đang tồi hay tốt

Thì hãy kéo lên núi trèo một chuyến
Và đừng bắt anh ta ở một nơi
Hãy áp sát anh ta bên mình ta
Sẽ biết thôi là người chi…


2.Và người đó nếu chẳng trèo thật khá
Trên núi cao, sức cạn kiệt mà ngã
Bước trên băng, không vững vàng trượt chân
Rút lui trong đầy lo lắng.

Thì có nghĩa bên anh là kẻ khác
Đừng chửi mắng, xin cũng đừng đuổi đi
Người như thế không đưa lên đỉnh cao
Hát khen chi người vậy đâu.


3.Còn người ấy nếu chẳng buồn, chẳng khóc
Dẫu khó khăn vẫn vững vàng thẳng bước.
Trên vách núi nếu anh trượt chân ngã
Anh ta xót xa và ứng cứu.

Và anh ấy nếu theo anh như vào trận đánh
Mà dám đứng với anh cùng đỉnh cao
Thì có nghĩa, cũng như tin bản thân
Hãy vững tin vào bạn anh.

 
Top