Sách Английский – с пеленок, а также французский, немецкий, испанский

vinhtq

Quản lý chung
Помощник
vinhtq đã đóng góp một tài nguyên vào thư viện:

Английский – с пеленок, а также французский, немецкий, испанский - Sách song ngữ từ vựng tiếng Nga, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Tây Ban Nha

Методика, данная в этой книге, поможет вашему малышу легко выучить четыре иностранных языка с нулевого уровня до разговорной речи, а русская транскрипция даст возможность родителям научить ребёнка правильному произношению.

View attachment 2376

Nhấn vào đây để xem và tải tài nguyên...
 
Top