Sưu tầm Алёша

Always Smiles

Thành viên thường
Bản này mình nghe thấy có phong cách vô cùng khác lạ, bài này nghe mãi không chán.
Белеет ли в поле пороша, пороша, пороша,
Белеет ли в поле пороша иль гулкие ливни шумят,
Стоит над горою Алеша, Алеша, Алеша,
Стоит над горою Алеша - Болгарии русский солдат.

И сердцу по-прежнему горько,по-прежнему горько,
И сердцу по-прежнему горько, что после свинцовой пурги
Из камня его гимнастерка,его гимнастерка,
Из камня его гимнастерка, из камня его сапоги.

Немало под страшною ношей, под страшною ношей,
Немало под страшною ношей легло безымянных парней.
Но то, что вот этот - Алеша,вот этот -Алёша,
Но то, что вот этот - Алеша, известно Болгарии всей.

К долинам, покоем объятым,покоем объятым,
К долинам, покоем объятым, ему не сойти с высоты.
Цветов он не дарит девчатам, не дарит девчатам,
Цветов он не дарит девчатам - они ему дарят цветы.

Привычный, как солнце и ветер,как солнце и ветер,
Привычный, как солнце и ветер,как в небе вечернем звезда,
Стоит он над городом этим, над городом этим,
Стоит он над городом этим, как будто вот так и стоял он всегда.

Стоит над горою Алёша, Алеша, Алеша,
Стоит над горою Алёша - Болгарии русский солдат.
 

Hoàng.Dazzle

Thành viên thân thiết
Наш Друг
Ngày xưa hay ôm đàn nghêu ngao hát bài này để nịnh mấy cô gái Ucraine, he.........Một thời ngộ nghĩnh .
 
Top