Bài hát Алеша - Aliosha (Зара)

vinhtq

Quản lý chung
Помощник
Trong chiến tranh chống phát xít Đức, hồng quân Liên xô không những chiến đấu bảo vệ Tổ quốc thân yêu của mình mà còn giải phóng nhiều nước châu Âu khỏi nạn diệt chủng của chủ nghĩa phát xít. Sau chiến thắng phát xít ngày 9 tháng 5 năm 1945, nhiều nước có dựng tượng đài chiến sĩ Xô Viết vô danh, tỏ lòng biết ơn những người chiến sĩ chiến đấu cho hòa bình của các dân tộc bị phát xít xâm chiếm. Tuy nhiên sau khoảng vào những năm 1980 tôi đã nghe tin nhiều nước như Ba lan, Hungaria đã đập phá tượng chiến sĩ Xô Viết vô danh và những năm gần đây ngay cả tại thủ đô Vilnhus của một cộng hòa Litva thuộc Liên Xô cũ người ta cũng di dời nghĩa trang ra xa thành phố. Đúng là những bọn vô ơn bội nghĩa. Xin giới thiệu với các bạn bài hát nói về tượng đài của chiến sĩ Xô viết tại Bungaria với tên gọi “Aliosha” do ca sĩ ZARYAtrình bày. Bài hát này cũng được biểu diễn trong chương trình “Bài ca chiến thắng” vừa qua.
АЛЕША – ALIOSHA“ЗАРА”
Музыка Э. Колмановского - Слова К. Ваншенкина.

Белеет ли в поле пороша
Пороша пороша
Белеет ли в поле пороша
Иль гулкие ливни шумят
Стоит над горою Алеша
Алеша Алеша
Стоит над горою Алеша
В Болгарии русский солдат
Dẫu cánh đồng tuyết đang phủ trắng
Bột tuyết trắng, bột tuyết trắng
Dẫu cánh đồng tuyết đang phủ trắng
Hay những cơn mưa rào dội ồn ào
Đứng trên đồi cao Aliosha
Aliosha Aliosha
Đứng trên đồi cao Aliosha
Người lính Nga trên đất Bungaria
И сердцу по-прежнему горько
По-прежнему горько
И сердцу по-прежнему горько
Что после свинцовой пурги
Из камня его гимнастерка
Его гимнастерка
Из камня его гимнастерка
Из камня его сапоги
Và tráitimcòncay đắngnhư thuởtrước
Vẫncay đắngnhư thuởtrước
Và tráitimcòncay đắngnhư thuởtrước
Sautrậnbão đạncủaquânthù
Áotrậncủaanh đượclàmbằng đá
Áotrậncủaanh
Áotrậncủaanh đượclàmbằng đá
Ủngcủaanhcũnglàmbằng đá
Немало под страшною ношей
Под страшною ношей
Немало под страшною ношей
Легло безымянных парней
Но то что вот этот - Алеша
Алеша Алеша
Но то что вот этот - Алеша
Известно Болгарии всей
Nàocó ítdướigánhnặngkinhhồn
Dướigánhnặngkinhhồn
Nàocó ítdướigánhnặngkinhhồn
Đè lênnhữngchàngtraivô danh
Nhưng đó là điềugì -
AlioshaAlioshaAliosha
Nhưng đó là điềugì – Aliosha
CảBungaria đềubiếtrõ
К долинам покоем объятым
Покоем объятым
К долинам покоем объятым
Ему не сойти с высоты
Цветов он не дарит девчатам
Девчатам девчатам
Цветов он не дарит девчатам
Они ему дарят цветы
Anhkhông đượcrờikhỏi đỉnh đồi
Tớinhữngthunglũngbìnhyênbaoquanh
Bìnhyênbaoquanh
Tớinhữngthunglũngbìnhyênbaoquanh
Anhkhôngtặnghoachocáccô thiếunữ
Chocáccô thiếunữ
Anhkhôngtặnghoachocáccô thiếunữ
Mà họtặnghoalạichoanh
Привычный как солнце и ветер
Как солнце и ветер
Привычный как солнце и ветер
Как в небе вечернем звезда
Стоит он над городом этим
Над городом этим
Стоит он над городом этим
Вот так и стоял он всегда
Белеет ли в поле пороша
Пороша пороша
Thânthuộcnhư mặttrờivà gió
Như mặttrờivà gió
Thânthuộcnhư mặttrờivà gió
Như ngôisaogiữabầutrời đêm
Anh đang đứngtrênthànhphốnày
Trênthànhphốnày
Anh đang đứngtrênthànhphốnày
Như anhvẫn đứng đâymãimãi
Dẫucánh đồngtuyết đangphủtrắng
Bộttuyếttrắng, bộttuyếttrắng
Белеет ли в поле пороша
Иль гулкие ливни шумят
Стоит над горою Алеша
Алеша Алеша
Стоит над горою Алеша
В Болгарии русский солдат
В Болгарии русский солдат
В Болгарии русский солдат
Dẫucánh đồngtuyết đangphủtrắng
Haynhữngcơnmưaràodộiồn ào
Đứngtrên đồicao
AlioshaAlioshaAliosha
Đứngtrên đồicaoAliosha
NgườilínhNgatrên đấtBungaria
NgườilínhNgatrên đấtBungaria
NgườilínhNgatrên đấtBungaria
[TBODY] [/TBODY]
Tp. HồChí Minh 02.11.2011
MinhNguyệtdịch.
 
Top