A chị nào giải chi tiết giúp e bài này với ạ ....

Status
Không mở trả lời sau này.
N

Nguyễn Thoa

Khách - Гость
A chị nào giải chi tiết giúp e bài này với ạ . e cảm ơn nhiều lắm
 
T

Tản Viên Sơn

Khách - Гость
B1: biểu diễn miền đó trên oxy, sẽ có dạng tứ giác.
B2: Dùng công thức tich phân để tính diện tích
 
T

Tản Viên Sơn

Khách - Гость
Coi như đthang mà vẽ. Bài này sẽ có 4 đthang. Sau đó tìm miền sau.
 
N

Nguyen Son

Khách - Гость
bạn bỏ dấu giá trị tuyệt đối bằng cách xét các trường hợp (x-2) và (y+3) so với 0, sẽ nhận được 4 pt đường thẳng. Vẽ 4 đường thẳng này, chúng sẽ cắt nhau tạo thành hình chữ nhật, lúc đó thì tính diện tích bằng cách nhân độ dài 2 cạnh.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Top