Tài liệu 50 русских текстов. Книга для чтения на русском языке для иностранцев

tieng nga

Thành viên thân thiết
Наш Друг
tieng nga đã đóng góp một tài nguyên vào thư viện:

50 русских текстов. Книга для чтения на русском языке для иностранцев - %0 bài đọc

Sách gồm 50 bài đọc được tuyển chọn (viết lại đơn giản) cho những người học tiếng Nga như ngôn ngữ thứ 2 của mình. Sau mỗi bài đọc có các câu hỏi để kiểm tra mức độ đọc hiểu và nắm bắt nội dung của người đọc

Nhấn vào đây để xem và tải tài nguyên...
 
Top