Tài liệu 200 đoạn hội thoại Nga-Anh theo tình huống (+CD) (2014)

vinhtq

Quản lý chung
Помощник
vinhtq đã đóng góp một tài nguyên vào thư viện:

200 đoạn hội thoại Nga-Anh theo tình huống (+CD) (2014) - 200 диалогов на все случаи жизни (+CD) (2014)

Наталья Черниховская | 200 диалогов на английском на все случаи жизни (+CD) (2014) [PDF]

View attachment 1846
Автор: Наталья Черниховская
Название: 200 диалогов на английском на все случаи жизни (+CD)
Год: 2014
Издательство: Эксмо
ISBN: 978-5-699-64336-3
Отрасль (жанр): английский язык
Формат: PDF
Качество: Изначально электронное (ebook) с ил.
Битрейт аудио: 320 Кбит/сек
Формат (аудиокодек): MP3

Описание:
Авторская методика Натальи Черниховской основана на...

Nhấn vào đây để xem và tải tài nguyên...
 

vinhtq

Quản lý chung
Помощник
Top