2/4/2014- Sự khác nhau giữa "опять- снова -вновь "

svhn

Thành viên thường
- Con đọc cho mẹ đoạn này một lần nữa !
- Lại phải đọc nữa sao mẹ?
- Con không phải đọc lại đâu, mà là đọc từ đầu cho mẹ !
Như vậy СНОВА là "lại từ đầu" phải không ạ?
 
Top