Ngành học 10.05.04 Bảo mật hệ thống phân tích thông tin

Lê Huỳnh Đức

Quản lý cấp 1
Thành viên BQT
Модератор
Информационно-аналитические системы безопасности
Mã ngành 10.05.04 ; Hệ Chuyên gia

Cơ sở đào tạo:
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
National Research Nuclear University MEPhI http://eng.mephi.ru


Thông tin về ngành:

Nghề nghiệp tương lai

Kỹ sư phần mềm chuyên nghiệp trong tương lai
nhà thiết kế mạng và hệ cơ sở dữ liệu
quản trị hệ thống
Chuyên viên phân tích hệ thống
Chuyên gia bảo vệ dữ liệu
Chuyên gia bảo mật máy tính
Chuyên gia hệ thống phân tích
Chuyên gia trong lĩnh vực tài chính và Kinh doanh thông minh

Những môn học chính

Cơ sở dữ liệu
Bảo mật hệ thống thông tin và phân tích
Bảo mật hệ điều hành
Bảo Mật tài liệu điện tử
Phương pháp mã hóa bảo vệ thông tin
Mô hình hóa hệ thống thông tin tự động
Nguyên tắc cơ bản của pháp luật tố tụng hành chính, hình sự và tố tụng hình sự
Nguyên tắc xây dựng, thiết kế và hoạt động của hệ thống thông tin tự động
Kỹ thuật và phương pháp lập trình
Ngôn ngữ lập trình

Được dạy điều gì?

• Sử dụng thành thạo các phương tiện, ngôn ngữ, hệ thống lập trình
• Áp dụng các phương pháp luận của việc nghiên cứu khoa học trong các dự án liên ngành và đổi mới
• Sử dụng các cơ chế bảo vệ chính và phương tiện bảo mật các hệ điều hành
• Áp dụng các phương pháp bảo vệ thông tin trong thông tin và hệ thống phân tích
• Điều hướng hệ thống ngân sách của đất nước và các mô hình xây dựng của nó
• Hiểu các tính năng của hệ thống thuế và các thỏa thuận về thuế ở Nga và các nước khác
• Hiểu được hệ thống tài chính và áp dụng các phương pháp phân tích tài chính
• Tái chế một lượng lớn thông tin và phân tích
• đưa ra giả thuyết để thiết lập ranh giới cho các ứng dụng của họ và để xác nhận hoặc từ chối họ trong thực tế
• Sử dụng bộ máy toán học và khoa học cho các ứng dụng chuyên nghiệp
• Để giải thích ý nghĩa của kết quả toán học chuyên nghiệp này
• Sử dụng mô hình toán học và phương pháp cho nhiệm vụ, bằng cách sử dụng hệ thống thông tin-phân tích
• Chuẩn bị tài liệu phân tích về hoạt động chuyên nghiệp
• Xây dựng và khám phá mô hình toán học của hệ thống thông tin-phân tích về an toàn
• độc lập xây dựng một thuật toán để giải quyết vấn đề, phân tích nó, và để thực hiện một thuật toán được xây dựng trong các hệ thống phần mềm hiện đại
• Xác định các mối đe dọa chính đối với sự an toàn của thông tin, xây dựng và khám phá những mô hình vi phạm trong các hệ thống máy tính
• Thiết kế và phát triển hệ thống và ứng dụng các công cụ thông tin phân tích tự động công nghệ thông tin hiện đại
• Phân tích các giải pháp thiết kế cho việc thiết kế và nghiên cứu hệ thống thông tin-phân tích về an toàn
• Đánh giá hiệu quả của sự phát triển của hệ thống thông tin-phân tích về an toàn
• Phát triển các cơ chế bảo vệ và phương tiện bảo mật thông tin
• Thực hiện kiểm tra chức năng của hệ thống thông tin-phân tích về an toàn
• Thực hiện điều chỉnh, và phục hồi khả năng lao động của các thành phần cung cấp thông tin và hệ thống phân tích về an toàn
• Tổ chức các hoạt động của các nhóm nhỏ của người biểu diễn
• Xây dựng kế hoạch làm việc cho bộ phận
• Phát triển các đề xuất để cải thiện hệ thống thông tin-phân tích về an toàn
• Phát triển dự thảo bản quy phạm và các tài liệu về phương pháp và các văn bản (quy định, hướng dẫn, vv)
• Xác định các điều kiện thuận lợi cho các ủy ban của hành vi phạm tội đối với các thông tin cấu thành nhà nước, ngân hàng hoặc bí mật thương mại, cũng như liên quan đến thông tin cá nhân
• Chuẩn bị các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến việc thực hiện các quy phạm pháp luật trong phạm vi nhiệm vụ chính thức
[TBODY] [/TBODY]
 
Top