Ngành học 10.05.03 Bảo mật thông tin hệ thống tự động

Lê Huỳnh Đức

Quản lý cấp 1
Thành viên BQT
Модератор
Информационная безопасность автоматизированных систем
Mã ngành: 10.05.03 ; Hệ Chuyên gia

Một số trường đào tạo:
1. Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова
Belgorod State Technological University named after V.G.Shukhov
http://en.bstu.ru/
2. Тюменский государственный университет
Tyumen State University
http://www.utmn.ru/en/
3. Калининградский государственный технический университет
Kaliningrad state technical university
http://www.klgtu.ru/en/
4. Воронежский государственный технический университет
Voronezh State Technical University
http://www.vorstu.ru
5. Челябинский государственный университет
Сhelyabinsk State University
http://www.csu.ru/en
6. Южный федеральный университет
Southern Federal University
http://sfedu.ru/international/


Thông tin về ngành

Nghề nghiệp tương lai

Lập trình ERP (Enterprise Resource Planning)
Chuyên gia IT |
Quản trị cơ sở dữ liệu
Quản trị mạng lưới tính toán nội bộ
Kĩ sư bảo vệ thông tin
Lập trình viên
Khai thác cơ sở dữ liệu
Chuyên gia lĩnh vực SAP
Chuyên gia bảo vệ thông tin các cơ quan pháp luật
Chuyên gia về kĩ thuật bảo vệ công nghệ thông tin
Chuyên gia bảo vệ máy và phần mềm thông tin

Những môn học chính

An ninh của hệ điều hành
Bảo mật mạng máy tính
Bảo mật hệ thống cơ sở dữ liệu
Phương pháp mã hóa bảo vệ thông tin
Tổ chức của máy tính và hệ thống máy tính
Mạng lưới và hệ thống truyền tải dữ liệu
Kỹ thuật bảo vệ thông tin
Công nghệ và phương pháp lập trình
Điện tử và hệ thống mạch
Ngôn ngữ lập trình

Được dạy điều gì?

• Xây dựng mô hình của các mối đe dọa có thể và mô hình kẻ xâm nhập an ninh thông tin của hệ thống tự động
• Đánh giá rủi ro về an toàn thông tin của hệ thống tự động
• Thu thập và phân tích các dữ liệu thô cho việc thiết kế hệ thống công nghệ thông tin an toàn trong bộ sưu tập, xử lý, lưu trữ tự động và truyền tải thông tin, hệ thống máy tính và mạng máy tính
• Phát triển các hệ thống tự động bảo vệ thông tin trong hoạt động chuyên nghiệp
• Thực hiện các dự án để phát triển các chương trình, hệ thống chương trình, phần mềm và phần cứng, cơ sở dữ liệu, mạng máy tính cho hệ thống tự động an toàn
• Xây dựng một hệ thống quản lý an ninh thông tin cho các hệ thống tự động
• Kiểm tra tính hiệu quả và sự hiệu quả của việc áp dụng firmware bảo vệ thông tin
• Quản lý một hệ thống phụ về an toàn thông tin của hệ thống tự động
• Khôi phục hoạt động của hệ thống bảo vệ hệ thống thông tin khi bị thiệt hại hoặc xâm nhập.
• Đánh giá hiệu quả của hệ thống bảo vệ thông tin trong các hệ thống viễn thông
• Thực hiện đánh giá kiểm toán và chứng nhận hệ thống viễn thông
• Phát triển các đề xuất để cải thiện công tác quản lý của hệ thống an ninh thông tin viễn thông
• Đánh giá các chi phí và lợi ích của tổ chức theo mức độ đảm bảo an ninh thông tin
• Thiết lập quy tắc, quy định, hướng dẫn và các văn bản về tổ chức và hành chính khác để quản lý an ninh thông tin của hệ thống viễn thông
• Vận dụng các luật trong lĩnh vực bảo mật thông tin
• Sử dụng thành thạo 1 trong số những ngôn ngữ quốc tế
[TBODY] [/TBODY]
 
Top