Ngành học 10.05.02 Bảo mật thông tin hệ thống viễn thông

Lê Huỳnh Đức

Quản lý cấp 1
Thành viên BQT
Модератор
Информационная безопасность телекоммуникационных систем
Mã ngành: 10.05.02 ; Hệ Chuyên gia

Một số trường có sinh viên Việt Nam

1. Воронежский государственный технический университет
Voronezh State Technical University http://www.vorstu.ru
2. Донской государственный технический университет
Don State Technical University http://www.donstu.ru/en
3. Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ
Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI http://www.kai.ru/en
4. Уральский федеральный университет
Ural Federal University http://www.urfu.ru
5. Юго-Западный государственный университет
Southwest State University http://eng.swsu.ru/


Thông tin về ngành học

Nghề nghiệp tương lai

Lập trình ERP (Enterprise Resource Planning)
Chuyên gia IT |
Quản trị cơ sở dữ liệu
Quản trị mạng lưới tính toán nội bộ
Kĩ sư bảo vệ thông tin
Lập trình viên
Khai thác cơ sở dữ liệu
Chuyên gia lĩnh vực SAP
Chuyên gia bảo vệ thông tin các cơ quan pháp luật
Chuyên gia bảo trì mạng viễn thông
Chuyên gia về kĩ thuật bảo vệ công nghệ thông tin
Chuyên gia bảo vệ máy và phần mềm thông tin

Những môn học chính

•An toàn của hệ thống mạng viễn thông
• Bảo vệ dữ liệu trong các đài phát thanh và truyền hình
• Bảo vệ dữ liệu trong các hệ thống thông tin liên lạc và quản lý
• Các công cụ kiểm soát sự an toàn thông tin của hệ thống viễn thông
• An toàn thông tin của hệ thống viễn thông không gian
• Mạng và hệ thống vận tải viễn thông thông tin an ninh đa dịch vụ
• Giám sát các hệ thống viễn thông
• Phát triển các hệ thống viễn thông bảo vệ
• Mạng truyền thông đặc biệt
• Bảo vệ các hệ thống điện thoại di động trong truyền thông kỹ thuật số
• Hệ thống thông tin liên lạc đại diện
• Hệ thống thông tin và liên lạc đặc biệt cho cơ quan công quyền

Được dạy điều gì?

• Xác định các nguồn có thể rò rỉ thông tin trong các cơ quan nhà nước, tổ chức quân sự, thương mại
• Phân loại thông tin được bảo vệ theo mức độ bảo mật và sự riêng tư
• Dự đoán và mô phỏng các mối đe dọa của hệ thống thông tin viễn thông, đánh giá mức độ rủi ro
• Lập trình trên các ngôn ngữ khác nhau C, C #, Java, Perl, PHP, JSP, EJB, J2EE…
• Nghiên cứu và khái quát kinh nghiệm của các tổ chức về việc sử dụng phương tiện kỹ thuật và phương pháp bảo vệ thông tin trong các hệ thống viễn thông
• Tham gia vào sự phát triển của các thành phần của hệ thống viễn thông (hệ thống thông tin cho việc truyền tải và xử lý thông tin: mạng điện thoại, radio và truyền thông di động, mạng máy tính, truyền hình cáp và khác)
• Thiết kế một hệ thống bảo mật thông tin và viễn thông
• Chọn lọc các yếu tố một cách hợp lý khi thiết kế các thiết bị và hệ thống bảo vệ của hệ thống thông tin viễn thông
• Xây dựng mô hình tín hiệu, tiếng ồn và truyền thông các kênh truyền hình có hiệu quả, các phương pháp hình thành và biến đổi của tín hiệu trong các hệ thống viễn thông
• Kiểm tra tính hiệu quả và sự hiệu quả của việc áp dụng firmware bảo vệ thông tin
• Khôi phục hoạt động của hệ thống bảo vệ hệ thống thông tin khi bị thiệt hại hoặc xâm nhập.
• Đánh giá hiệu quả của hệ thống bảo vệ thông tin trong các hệ thống viễn thông
• Thực hiện đánh giá kiểm toán và chứng nhận hệ thống viễn thông
• Phát triển các đề xuất để cải thiện công tác quản lý của hệ thống an ninh thông tin viễn thông
• Đánh giá các chi phí và lợi ích của tổ chức theo mức độ đảm bảo an ninh thông tin
• Thiết lập quy tắc, quy định, hướng dẫn và các văn bản về tổ chức và hành chính khác để quản lý an ninh thông tin của hệ thống viễn thông
• Vận dụng các luật trong lĩnh vực bảo mật thông tin
• Sử dụng thành thạo 1 trong số những ngôn ngữ quốc tế
[TBODY] [/TBODY]
 
Top