Ngành học 07.03.04 Quy hoạch đô thị - Градостроительство

Lê Huỳnh Đức

Quản lý cấp 1
Thành viên BQT
Модератор


+Điều gì sẽ được giảng dạy:
 • Tiến hành những phân tích ban đầu cho kế hoạch về địa điểm
 • Xác định những điểm mạnh và yếu, những hạn chế và rủi ro khi tiến hành xây dựng và trùng tu.
 • Chuẩn bị đề án và trang thiết bị phục vụ công trình xây dựng
 • Phối hợp công việc với các chuyên gia về kĩ thuật, vận tải, điều kiện sinh hoạt… nhằm đảm bảo độ tiện nghi cho cuộc sống.
 • Đưa ra những quyết định thiết kế về bảo vệ, sử dụng và trùng tu các di lịch văn hóa – lịch sử.
 • Làm việc với các tài liệu quy hoạch đô thị: bảng biểu, bản đồ, kế hoạch, đồ án…
 • Đánh giá hậu quả của việc vây dựng đối với tự nhiên và môi trường xung quanh.
 • Lựa chọn cấu trúc, vật liệu xây dựng và công nghệ cho công trình cơ sở hạ tầng, giao thông, tiện nghi của khu vực.
 • Sử dụng thiết kế đồ họa và các mẫu thiết kế trực quan, ví dụ như làm sa bàn (mô hình)
 • Tiến hành đánh giá giá thành của công trình
 • Giải quyết các vấn đề về cây xanh và cảnh quan của công trình
 • Bên cạnh thiết kế còn được đào tạo về những khả năng xảy ra hỏng hóc, các thảm họa và thiên tai
+Môn học quan trọng là:
 • Thiết kế công trình và kiến trúc
 • Cấu trúc xây dựng và kiến trúc
 • Chính sách quy hoạch đô thị
 • Thiết kế quy hoạch đô thị
 • Phân tích quy hoạch đô thị
 • Chuẩn bị kĩ thuật và các công trình tiện nghi trong thành phố
 • Mạng lưới công trình
 • Phân tích cảnh quan
 • Các công nghệ đa phương tiện (Media) và công cụ tin học phục vụ thiết kế
 • Quy hoạch lãnh thổ
+Việc thực hành của sinh viên:
Sinh viên có cơ hội phong phú cho công trình khoa học và thực tiễn, tham gia theo hướng dẫn của các nhà khoa học của Viện trong việc thực hiện các chương trình, dự án quy hoạch đô thị lớn. Để củng cố các kỹ năng kiến thức và thực tế lý thuyết sinh viên được học tập và thực hành sản xuất. Sinh viên tốt nghiệp có thể thực hành trong thời gian cuối theo học tại các trường đại học trong các viện nghiên cứu và thiết kế
 
Top