Ngành học 01.03.03 Cơ học và mô hình hóa toán học - Механика и математическое моделирование

Lê Huỳnh Đức

Quản lý cấp 1
Thành viên BQT
Модератор
Механика и математическое моделирование - Cơ học và mô hình hóa toán học
Mã ngành 01.03.03 Hệ Cử nhânNghề nghiệp tương lai

Kĩ sư cơ học
nhà toán học
nhà vật lý học
giáo viên Toán học
giáo viên vật lý
chuyên gia mô hình toán học

Những môn học chính

Đại số
hình học giải tích
Hình học vi phân và Topo học
phương trình vi phân
Giải tích hàm phức
mô hình toán-cơ học trong môi trường liên tục
Giải tích toán học
cơ học môi trường liên tục
Lý thuyết và ứng dụng Cơ học
Giải tích Hàm

Được dạy điều gì?

• Áp dụng các phương pháp toán học và các thuật toán toán học tính toán trong cơ học và các vấn đề thực tế
• Tham gia vào các hội thảo nghiên cứu, hội nghị, hội thảo, cũng như tham gia vào các tổ chức của họ
• Tham gia vào việc chuẩn bị bài báo khoa học và báo cáo kỹ thuật
• Xử lý thông tin khoa học và khoa học-kỹ thuật tổng hợp
• Áp dụng kiến thức cơ bản trong lĩnh vực cơ khí trong việc chuẩn bị và tiến hành nghiên cứu thực nghiệm
• Thực hiện nghiên cứu và phát triển trong lĩnh vực cơ khí và xây dựng mô hình toán học
• Tiến hành nghiên cứu thí điểm về cơ học
• Sử dụng hệ thống phần mềm chuyên dụng để giải quyết vấn đề của cơ học
• Phân tích kết quả nghiên cứu và hoạt động sản xuất chế biến
• Giảng dạy vật lý và toán học và khoa học máy tính tại các cơ sở giáo dục nói chung và dạy nghề
[TBODY] [/TBODY]
 
Top