Ngành học 01.03.01 Математика Toán học

Lê Huỳnh Đức

Quản lý cấp 1
Thành viên BQT
Модератор
Математика Toán học
Mã ngành: 01.03.01 Hệ Cử nhânNghề nghiệp tương lai

chuyên gia CNTT
Kỹ sư chuyên toán học
Tư vấn viên mô hình toán học
Nhà toán học
Lập trình viên
Khai thác Cơ sở dữ liệu
Nhà phát triển của các mô hình toán học và máy tính
Lập trình viên ứng dụng
Giáo viên khoa học
Giáo viên toán học

Những môn học chính

Đại số
hình học giải tích
Toán rời rạc và logic toán học
Hình học vi phân và Topo học
phương trình vi phân
Giải tích hàm phức
Giải tích toán học
lý thuyết xác suất, quy trình ngẫu nhiên
Giải tích Hàm
Phương pháp số học

Được dạy điều gì?

• Thực hiện nghiên cứu trong các lĩnh vực khác nhau của toán học, tìm kiếm định luật mới và qui chuẩn của những định luật đó
• Đánh giá, chú thích các tóm tắt và phân loại về đề tài nghiên cứu khoa học
• Tham gia vào các đề tài nghiên cứu khoa học, hội nghị, hội thảo
• Phát triển các mô hình toán học
• Xây dựng các thuật toán
• Phân tích và xác định khả năng sử dụng các thuật toán đã tồn tại để giải quyết vấn đề
• Phát triển các phương pháp toán học để giải quyết vấn đề của khoa học tự nhiên, kỹ thuật, kinh tế và quản lý
• Tạo một phần mềm hỗ trợ nghiên cứu khoa học, thiết kế kỹ thuật và các hoạt động nghiệp vụ
• Áp dụng các phương pháp của lý thuyết xác suất và thống kê toán học để ra quyết định
• Áp dụng các phương pháp toán học trong kinh tế học, phân tích tính toán bảo hiểm và tài chính và bảo vệ thông tin
• Sử dụng các tài nguyên phần mềm và Internet, để tạo ra cơ sở dữ liệu
• Dạy các môn toán- lý và khoa học máy tính tại các trường học và cao đẳng
• Tham gia vào việc phát triển các phương pháp khác nhau để đánh giá kết quả học tập
• Sử dụng thành thạo 1 trong số những ngôn ngữ quốc tế
[TBODY] [/TBODY]
 
Top